فروش انواع شیشه سکوریت و لمینت شده

با فروش انواع شیشه های سکوریت شده و لمینت امکان خرید و نصب این محصولات با توجه به نیاز و قوانین ساختمان سازی ممکن شده است.
در هر بخش از ساختمان می توان از شیشه های سکوریت و یا لمینت شده استفاده کرد که این امر در اصل بسته به قوانین ساختمان سازی و یا خواست سازنده است. نصب این نوع از شیشه های سطح هاس مختلفی از ایمنی را ایجاد می نماید که عمین امر سبب فروش آنها در انواع ضخامت شده است.