فروش انواع شیشه سکوریت میرال

شیشه های سکوریت شده نشکن و ایمن که معروف به میرال نیز می باشند در انواع ضخامت ها تولید شده و از طریق مراکز فروش در بازار عرضه می شوند.
پروسه حرارت دادن شیشه بهترین راه جهت افزایش مقاومت این محصول می باشد که در سال های اخیر به شدت مورد توجه قرار گرفته است. فروش این انواع شیشه مقاوم شده که با نام میرال در ابتدا در کشور شناخته شده بر اسا عوامل مختلف دخیل در کیفیت متفاوت می باشد.