فروش انواع شیشه سکوریت دودی

شیشه های دودی، با تیرگی خود دید به محیط را محدود نموده و در عین حال ظاهری شیک و خاص به فضا می بخشند که فروش سکوریت شده آن در انواع ضخامت صورت می گیرد.
هر شیشه ای پس از تولید به سادگی می شکند از این رو نیاز به طی فرآیندی است که بر مبنا آن شیشه مقاوم تر گردد و براحتی نشکند. سکوریت نمودن شیشه فرآیند حرارات دادن و سرد کردن شیشه است که برای شیشه های دودی نیز انجام می شود و به موجب آن انواع ضخامت ان به صورت نشکن در بازار به فروش می رسد.