فروشگاه اینترنتی شیشه سکوریت لمنیت پله

در فروشگاه اینترنتی شیشه امکان سفارش ساخت شیشه های سکوریت لمینت شده در تعداد لایه های متفاوت ویژه پله ها میسر شده است.
شیشه های به کار رفته در تولید پله علاوه بر مقاومت بالا باید در صورت شکستن همچنان در جای خود باقی بمانند تا خطری برای افراد حاضر پیش نیاید. از این رو توصیه می شود تا از فروشگاه اینترنتی عرضه کننده شیشه، نوع سکوریت لمینت شده جهت استفاده در پله سازی تهیه شود.