عرضه شیشه لمینت با طلق pvb در بازار

شیشه های لمینت شده با استفاده از طلق های pvb در ضخامت های مختلفی در بازار عرضه می شوند که تولید آنها در ابعاد مختلف مزیت مهم در استفاده می باشد.
طلق pvb با قرار گیری در بین لایه شیشه و حرارت دیدن در کوره های ویژه سبب می شود تا یک مجموعه مستحکم ایجاد شود که به واسطه آن لایه های شیشه دیگر از یکدیگر جدا نشوند. عرضه انواع شیشه های لمینت شده ساده، رنگی و طرحدار از طرق مختلفی در بازار کشور انجام می گیرد که خرید از نمایندگی مستقیم دسترسی به قیمت درب کارخانه را ممکن می سازد.