عرضه شیشه سکوریت رنگی نشکن

شیشه سکوریت شده نشکن و مقاوم ساختمانی در انواع شفاف و سفید یا به صورت رنگی تولید و در بازار شیشه عرضه و به خریدار تحویل داده می شود.
شیشه های رنگی تولید شده در کارخانه های داخلی این قابلیت را دارند که در طی مراحلی به شیشه سکوریت شده و مقاوم  تبدیل شوند تا بتوان اط عدم شکستن آنها در اثر هر ضربه ای اطمینان داشت. عرضه انواع محصولات درجه یک نشکن و مقاوم در بازار کشور بر اساس سفارش دریافتی از خریداران صورت می گیرد.