عرضه انواع ضخامت شیشه لمینت

با توجه به تولید و عرضه انواع شیشه لمینت در ضخامت های مختلف به لحاظ طلق و شیشه امکان سفارش و خرید آنها از سراسر کشور ممکن می باشد.
ضخامت در تولید و نصب شیشه اهمیت بسیاری دارد زیرا که هر نوع شیشه وزن و مقاومت خاص خود را دارد که نیاز است تا بر اساس نوع کاربرد و موارد مربوطه شیشه با ضخامت مناسب انتخاب شود. انواع شیشه ها در ضخامت های مختلفی در بازار عرضه می شوند که به موجب این امر عرضه شیشه لمینت شده در مراکز فروش با ضخامت های مختلف انجام می گیرد.