عرضه انواع شیشه سکوریت لمینت شده

انواع شیشه های نشکن ایمن با عنوان سکوریت لمینت شده، در بازار کشور و بر اساس سفارشات دریافت شده عرضه و به فروش می رسد.
مراکز فروش و تفریحی بیشترین فضای خود را به شیشه اختصاص دادند که به این طریق جلوه ای زیبا در روبروی مشتریان قرار می گیرد. استفاده از شیشه به عنوان پله، نرده و دیواره های آسانسور سبب شده تا نور موجود در فضا کافی باشد.
استفاده از شیشه های خام در این محیط ها کار عاقلانه ای نمی باشد از این رو از شیشه های لمینت یا لمینت سکوریت استفاده می نمایند که از طریق مراکز فروش عرضه می شوند.