عرضه انواع استپر شیشه

استپر های درب شیشه ای با روش نصبی ساده و بی دردسر تولید شده و در بازار یراق آلات شیشه های سکوریت شده عرضه می شود.

تولید استپر در کارخانه های را می توان تحولی مهم در یراق آلات شیشه سکوریت به شمار آورد که بر اساس کار نصب درب شیشه ای راحت تر انجام می شود و معایب نصب استپ را نیز ندارد.

عدم نیاز به حفر گودالی کوچک و قرار دادن استپ در آن به خودی خود مزیتی مهم است که نمی توان آن را در افزایش سرعت انجام کارها و راحتی نصب نادیده گرفت.