ضخامت شیشه لمینت pvb تولیدی در کارخانه

با استفاده از طلق های pvb در ضخامت های مختلف امکان تولید شیشه های لمینت شده متنوعی در کارخانه های شیشه میسر می شود.
طلق های pvb در انواع مختلفی در بازار کشور عرضه می شوند که بر اساس آن امکان تولید شیشه های ایمن و نشکن در بازار فراهم می گردد. هر طلق بر اساس ضخامت بازدهی خاصی در شیشه تولید شده دارد که بر اساس نوع سفارش خریدار و محل نصب می توان در زمینه تولید شیش مناسب در کارخانه تصمیم گیری نمود.