ضخامت شیشه لمینت مات تزئینی

آیا شیشه های لمینت به صورت مات قابل تولید می باشند؟ ضخامت این نوع شیشه ها در حدی هست که بتوان به عنوان یک عنصر تزئینی از آنها استفاده کرد؟
شیشه های مات نیز به روش لمینت کردن قابل تولید می باشند. این شیشه ها می توانند در بخش های مختلف به عنوان پارتیشن مواردی از این قبیل که نیاز به یک شیشه ای مات استفاده کرد. زیبایی این شیشه سبب شده تا استفاده آن به صورت تزیینی و در انواع ضخامت در بخش های مختلف ساختمانی انجام گیرد.