ضخامت شیشه لمینت شفاف و رنگی

آیا محدودیتی در تولید شیشه های لمینت شده به لحاظ ضخامت وجود دارد؟ آیا میان نوع رنگی و شفاف در این میان تفاوتی وجود دارد؟
انواع ضخامت های شیشه را می توان به صورت لمینت شده در کارخانه های سازنده شیشه تولید نمود. شیشه های لمینت شده با ترکیب دو لایه شیشه و قرار گیری طلق در میان آنها تولید می شود که می توان از دو شیشه با یک ضخامت استفاده نمود یا شیشه های در ضخامت های مختلف انتخاب کرد. به لحاظ ضخامت شیشه تفاوتی در نوع رنگی و یا شفاف آن وجود ندارد.