ضخامت شیشه لمینت سکوریت تولیدی

شیشه های لمینت سکوریت شده تولیدی در کارخانه های سازنده در چه ضخامت هایی در بازار عرضه می شوند؟
ضخامت شیشه های لمینت شده ای که امروزه توسط کارخانه های سازنده در بازار به فروش می رسند بسیار متفاوت بوده و این امر استفاده از آنها را در هر مکانی ممکن ساخته است.
ضخامت این نوع از شیشه ها مطابق با نیاز مشتری و محلی که قرار است شیشه در آن نصب گردد انتخاب می شود و تولید آن توسط کارخانه های انجام می گیرد.