ضخامت شیشه لمینت رنگی در بازار

شیشه لمینت شده رنگی با چه ضخامت و ابعادی در بازار کشور عرضه می شود؟ خرید این محصول از چه مرکز ممکن می باشد؟
کاربرد و مکان نصب شیشه تعیین کننده ضخامتی است که باید برای این امر تولید و استفاده شود. شیشه های لمینت شده نیز از این قاعده مستثنی نبوده و تولید آنها بسته به سفارش مشتری انجام می گیرد که در این میان محدودیتی برای ضخامت این نوع از شیشه های وجود ندارد که جهت خرید از بازار باید با مراکز فروش اینترنتی و یا دفتر کارخانه در ارتباط بود.