ضخامت شیشه لمینت در تولید کفپوش

انتخاب شیشه لمینت شده با یک ضخامت خاص در جهت تولید کفپوش شیشه ای بسته به عوامل مختلفی دارد.
امروزه به منظور تامین نور کافی در طبقات مختلف ساختمان و همچنین ساخت فضایی خاص و جالب، بخشی از کف طبقه های بالایی را به کفپوش شیشه ای اختصاص می دهند.
به منظور حفظ ایمنی و سلامت افراد، باید از شیشه های لمینت استفاده شود که ضخامت آنها به زیرسازی آن منطقه از ساختمان بستگی دارد.