صادرات انواع شیشه سکوریت شده

صادرات انواع شیشه سکوریت شده با ضخامت های مختلف و مقاوم در برابر شکستگی همواره از طریق تولیدکنندگان ایرانی امکان پذیر می باشد.
امروزه کارخانجات تولیدی با استفاده از شیشه های خام اقدام به تولید شیشه های سکوریت شده می کنند. در این فرایند که اصل مهم در آن گرم نمودن شیشه و سپس سرد کردن سریع آن می باشد موجب تولید شیشه ای سکوریت شده می شود.. صادرات این نوع شیشه نشکن از طریق شرکت های تولید کننده آن امکان پذیر می باشد.