شیشه های لمینت شده رنگی در بازار

آیا امکان تولید شیشه های لمینت شده به صورت رنگی وجود دارد؟ آیا می توان این نوع شیشه ایمن را به صورت مستقیم در بازار خریداری نمود؟
ویژگی های خاص شیشه سبب شده تا بتوان از این محصول جهت امور مختلفی استفاده نمود که البته تغییرات ایجاد شده در جام تولیدی دلیل بر میزان استفاده از شیشه افزوده است. یکی از مهمترین تولیدات که با قرار دادن چند لایه شیشه بر روی هم ساخته شده و در بازار عرضه می شود شیشه لمینت است که به صورت رنگی و شفاف قابلیت تولید دارد.