شیشه های لمینت شده در بازار کشور

آیا شیشه های با نام لمینت را می توان از بازار کشور خریداری نمود؟ نحوه خرید شیشه های لمینت شده چگونه و بر اساس چه مقیاسی می باشد؟
شیشه های لمینت شده نسل جدیدی از شیشه های به شمار می آیند که مانند بسیاری از اکتشافات بشر به صورت اتفاقی توسط یک شیمی دان کشف شد. شیشه های لمینت شده که امروزه در ضخامت و ابعاد مختلف در بازار کشور عرضه می شوند در برخی از قسمت های ساختمان اجبار به نصب آنها در صورت استفاده از شیشه وجود دارد.