شیشه های سکوریت نشکن چیست

بسیاری از افراد با شنیدن نام شیشه های سکوریت شده، این سوال را می پرسند که شیشه سکوریت نشکن چیست؟
شیشه های خام معمولی به شدت شکننده می باشند و از این رو استفاده از آنها در هر مکانی خطراتی را در پی دارد که برای جلوگیری و حذف عوامل خطر ساز در محیط های عمومی نیاز به یک راهکار جدید است. شیشه های سکوریت شده با حرارت دادن شیشه معمولی و خنک نمودن آن در کارخانه های تولید می شوند که به سبب مقاومت بالا به نام نشکن نیز در بازار شهرت یابد.