شیشه نشکن ضد گلوله در بازار

امروزه استفاده از شیشه های ضد گلوله که نشکن بوده در بازار کشور به ویژه در طلافروشی ها رایج شده است.شیشه های ضد گلوله به خوبی توانسته اند بخش مهمی از خطرات مرتبط با شلیک گلوله را کاهش داده و از ورود افراد مختلف به درون ساختمان جلوگیری نمایند.شیشه های ضد گلوله به دلیل نشکن بودن انتخاب مناسبی برای مراکز مهمی همچون طلافروشی ها بوده و امنیت را در بازار کشور ایجاد می نمایند.