شیشه لمینت pvb در انواع ضخامت

با تولید شیشه های لمینت شده در انواع ضخامت که از طلق های باکیفیت pvb در میان آنها استفاده می شود، ایمنی تضمین شده است.
انواع شیشه های لمینت شده در انواع ضخامت های به صورت دو لایه و سه لایه تولید می شوند که بر اساس آن خریدار این رقم از شیشه می تواند بر اساس محاسبات نوع مورد نظر خود را سفارش دهد. استفاده از طلق pvb در میان لایه های شیشه موجب شده تا دوام این محصولات افزایش یابد.