شیشه لمینت ضد گلوله کلاش در بازار

شیشه ضد گلوله با تعداد لایه های مناسب امکان استفاده در مقابل گلوله کلاش را در ایجاد می کند و از عبور آن به خوبی جلوگیری می کند.
کلاش یکی از اسلحه های پر کاربرد در سرقت ها به شمار می آید از این رو تولید شیشه ضد گلوله ای که بتواند در مقابل این نوع از شیشه های مقاومت کند دارای اهمیت بسیاری است. شیشه های ضد گلوله چند لایه به خوبی توانسته اند بستری ایمن را در مقابل گلوله کلاش ایجاد نمایند که جهت سفارش آنها می توان از مرکز فروش شیشه در بازار اقدام نمود.