شیشه لمینت ضد گلوله کریستال ویژه طلافروشی

هر طلافروشی به منظور جلوگیری از ورود افراد سارق نیاز به گارد های محافظتی دارد که خرید و نصب شیشه های لمینت ضد گلوله می تواند بهترین انتخاب باشد به ویژه اگر آن را از بین شیشه های کریستال انتخاب نمایند.
شیشه های ضد گلوله می توانند به خوبی از گذر گلوله ها و شکستن کامل شیشه جلوگیری نمایند که به خود خود یک عامل بازدارند از سرقت می باشند. شفافیت بالا شیشه کریستال موجب می شود که مشکلی در رویت جواهرات قرار داده شده در ویترین طلافروشی ها پیش نیاید.