شیشه لمینت ضد گلوله کریستال در اصفهان

شیشه های لمینت ضد گلوله با استفاده از شیشه شفاف و کریستال تولید می شوند که به لحاظ شفافیت تفاوت هایی را دارند که امکان خرید هر دو نوع از کارخانه های تولیدی در اصفهان ممکن می باشد.
وجود مقاومت این نوع از شیشه در برابر شلیک گلوله های مختلف تحت تاثیر تعداد لایه و ضخامت آن قرار دارد که بدین ترتیب سفارش بر اساس خواست خریدار ثبت می شود. شیشه لمینت ضد گلوله به خوبی توانسته امنیت را برقرار نماید.