شیشه لمینت ضد گلوله کریستال تولیدی در بازار

ثبت سفارش خرید شیشه های ضد گلوله کریستال تولیدی در کارخانه های لمینت ایران از طریق مراکز فروش آنها در بازار صورت می گیرد.
شفافیت بالای شیشه های کریستال و عدم تفاوت آنها پس از لمینت نمودن سبب شده تا از این نوع شیشه در تولید محصولات ضد گلوله استفاده شود. کارخانه های تولیدی شیشه با ساخت این محصول در ابعاد سفارش داده شده از سوی مشتری خرید آنها را از نمایندگی های فروش خود در زمانی کوتاه ممکن ساخته است.