شیشه لمینت شده ایمن چیست

شاید با شنیدن نام لمینت از خود بپرسید که شیشه لمینت شده چیست؟ چرا این شیشه را به عنوان محصول ایمن می شناسند؟ در کجا می توان این محصول را نصب نمود.
شیشه لمینت شده با استفاده از قرار دادن یک لایه پلیمری در میان دو لایه شیشه و سپس حرارت دادن آن تولید می شود که در همین راستا در صورت وارد آمدن هر گونه ضربه شیشه شکسته اما بر روی زمین نمی ریزد که سطح مناسبی از مقاومت و ایمن بودن را ایجاد می کند. خرید و نصب شیشه لمینت در ساخت کف، سقف، دیواره آسانسور و… ممکن می باشد.