شیشه لمینت سکوریت شده چند لایه درجه یک

شیشه های سکوریت شده درجه یک و ایمن در کارخانه تولیدکننده شیشه لمینت به صورت چند لایه تولید شده و در بازار عرضه می شوند.
به منظور ساخت کف و یا سقف به صورت شیشه ای باید به دنبال یک محصول مقاوم بود تا ایمنی به خوبی برقرار شود. از این رو بسته به فضا از شیشه های لمینت سکوریت در تعداد لایه مختلف استفاده می شود. تولید شیشه های چند لایه سکوریت لمینت که از شیشه خام درجه یک در تولید آن استفاده شده، عبور نور کافی را ممکن می سازد.