شیشه لمینت رنگی قیمت روز

نرخ فروش هر متر مربع شیشه لمینت رنگی و شفاف را چگونه می توان به دست آورد؟ قیمت روز شیشه توسط چه کسی تعیین می شود؟ شیشه های لمینت رنگی دو روش تولید می شود یکی از آنها استفاده از دو لایه شیشه رنگی و قرار دادن یک لایه طلق سفید در بین آنها است. روش دوم استفاده از دولایه شیشه سفید و قراردادن یک طلق رنگی در بین آنها است. شیشه براساس سیاست های یک کارخانه تعیین شده و جهت فروش محصولات به نمایندگی های فروش اعلام می شود.