شیشه لمینت رنگی قیمت روز

پرداخت قیمت روز شیشه لمینت شده رنگی بر اساس نرخ روز اعلام شده از سور کارخانه های تولید کننده این محصولات انجام می گیرد.
شیشه های لمینت شده به سبب روال خاصی که در تولید آنها به کار می رود با سایر محصولات متفاوت بوده و برای خرید آنها باید مستقیما به کارخانه تولیدکننده سفارش خرید را ارسال نمود. قیمت روز شیشه های لمینت شده رنگی بر اساس سیاست های کارخانه های تولید کننده تعیین می شود و به همین جهت میان قیمت های اعلام شده تفاوت وجود دارد.