شیشه لمینت رنگی شفاف قیمت روز

شیشه های لمینت شده رنگی که شفاف می باشند انتخابی مناسب جهت استفاده در پنجره ها و سقف می باشند که قیمت روز آنها بسته به قیمت مواد اولیه متغییر می باشد.
شیشه های لمینت شده به لحاظ عبور نور با انواع ساده تفاوتی ندارند از این رو است که می توان به راحتی این محصولات را جایگزین شیشه های ساده نمود.
مزیت این نوع شیشه به نوع ساده و خام مقاومت بالا، عدم ریزش و کاهش عبور نور uv است. قیمت روز شیشه های لمینت شده بسته به رنگی و یا بی رنگ بودن و شفاف یا مات بودن متفاوت است.