شیشه لمینت رنگی تزیینی مات

کارخانه تولید شیشه لمینت جمعیت تولیدات خود نوع رنگی مات نیز تولید می نمایند که بدین طریق استفاده از آنها جهت مصارف تزئینی در فضای داخلی ساختمان ممکن شده است.
استفاده از شیشه کاربرد های تزیینی مختلف همواره رایج بوده است در معماری سنتی ایران در طراحی پنجره های ساختمان های مجلس از شیشه های رنگ استفاده می شده است قالب آن در ابعاد کوچکی می بودند علاقه انسان به رنگ سبب شده تا کارخانه های تولید شیشه لمینت انواع رنگی مات و شفاف را جهت مصارف تزئینی تولید نمایند.