شیشه لمینت رنگی با قیمت روز

انواع شیشه های لمینت شده رنگی با قیمت های مختلفی در بازار کشور یه فروش می رسند که جهت اطلاع از نرخ روز و دقیق تعیین جزییات آنها مهم می باشد.
شیشه رنگی در معماری ایرانی جایگاه ویژه ای داشته که پنجره های خانه های سنتی به جا مانده دلیلی بر این امر است گذر نور از شیشه های رنگی فضایی دلچسب و زیبا ایجاد می نماید. امروزه تولید شیشه های لمینت شده رنگی بستری را ایجاد کرده تا بتوان همچنان در معماری داخلی از آنها استفاده نمود. قیمت روز این محصولات بسته به شرایط مختلف متفاوت می باشد.