شیشه سکوریت ۱۰ میل اسپایدر

با استفاده از شیشه های سکوریت شده ۱۰ میل در نمای اسپایدری مراکز فروش می توان ظاهری زیبا به مرکز فروش بخشید.
یکی از روش های متداول در ساخت نماهای شیشه ای امروزه روش اسپایدری است که بر اساس آن ظاهری شیک برای ساختمان ایجاد می شود. در ساخت این نوع از ویترین از شیشه های سکوریت ۱۰ میل استفاده می شود. که البته استفاده از نوع سکوریت لمینت شده نیز در این امر ممکن می باشد.