شیشه سکوریت و لمینت ساختمانی در بازار

شیشه های ساختمانی استاندارد همچون لمینت و سکوریت امروزه در بازار مصالح ساختمان، قابل خرید و فروش می باشند.
در قوانین روز ساختمان سازی بر استفاده از شیشه های ایمن و مقاوم تاکید شده است که بر همین اصل خرید شیشه های سکوریت و لمینت مورد توجه خریداران در بازار قرار گرفته است. شیشه های ساختمانی انواع مختلفی دارند که در میان همه آنها و سکوریت بیشترین مقاومت را دارند.