شیشه سکوریت لمینت شده شفاف درجه یک

با استفاده از شیشه های جام درجه یک و شفاف ایرانی می توان شیشه های لمینت سکوریت با کیفیتی را راهی بازار نمود.
شیشه اولیه بکار رفته در تولید شیشه های سکوریت و لمینت دارای اهمیت بسیاری هستند که به واسطه این امر نیاز است تا بهترین نوع شیشه شفاف ایرانی جهت این امر انتخاب شود.
شیشه های سکوریت لمینت با طی ویژه در کاخانه ها تولید شده و با قیمتی مناسب عرضه و به فروش می رسند که خرید آنها در متراژ های مختلف را ممکن ساخته است.