شیشه سکوریت لمینت شده در انواع ضخامت

اگر قصد خرید شیشه سکوریت لمینت شده شفاف و یا رنگی را دارید می توانید این محصول را در انواع ضخامت ها از فروشگاه های اینترنتی خرید نمایید.
قوانین ساختمان سازی جهت استفاده از شیشه معیارهای خاصی معین شده است به طور مثال در ارتفاعات نمی‌توان از شیشه ساده و یا سکوریت معمولی استفاده کرد و توصیه می شود شیشه لمینت شده نصب گردد.
افزایش ایمنی در هر ساختمانی با نصب شیشه سکوریت لمینت شده در ضخامت های مختلف در سال های اخیر ممکن شده است.