شیشه سکوریت لمینت شده با بهترین کیفیت

شیشه های سکوریت شده با تولید به صورت لمینت و چند لایه محصولی با بهترین کیفیت جهت استفاده در ساختمان سازی است در دسترس خریداران آن قرار می گیرد.
در پروسه تولید شیشه های لمینت شده جهت افزایش ایمنی از انواع سکوریت شده استفاده می شود که بر مینا آن خریدار شیشه می تواند در زمان سفارش نوع خام یا سکوریت لمینت را سفارش دهد. کیفیت شیشه های لمینت شده به سبب استفاده از بهترین طلق ها بالا بوده و کیفیت قابل دفاع دارند.