شیشه سکوریت لمینت ساخت ایران

آیا در ایران امکان ساخت شیشه سکوریت شده به صورت لمینت و چند لایه وجود دارد؟
با توجه به افزایش استفاده از شیشه در ساختمان های جدید به ویژه در کف، پله و سقف دیگر امکان استفاده و نصب شیشه های خام و تک لایه وجود ندارد زیرا که به تجربه در شرایط مختلف و حوادث طبیعی این نوع سبب جراحت و یا مرگ افراد حاضر و یا عابر شده است.
شیشه سکوریت تولید شده در کارخانه های ایران با استفاده از بهترین شیشه های داخلی که درجه یک و شفاف می باشند تولید و در دسترس خریدار قرار می گیرد.