شیشه سکوریت سند بلاست در بازار

شیشه سکوریت سند بلاست چیست؟ در بازار از سکوریت سند بلاست برای چه امری استفاده می شود؟
مات کردن ایجاد طرح بر روی شیشه های جام ساده را سند بلاست می گویند. تعریفی ساده از کلمه سند بلاست. در حال حاضر علاوه بر کدر کردن طرح ها و نقاشی های را انجام می دهند که دیده شدن را با خطا مواجه کند.
قبلا به دلیل نبود این گونه فناوری اتاق ها علاوه بر شیشه از کرکره و پرده استفاده می کردند که هزینه ای گزافی را به دنبال داشت. حال با کمک گرفتن از این نوع شیشه ها با خیالی راحت می توان به انجام کار و پارتیشن بندی اتاق ها دست یافت.