شرکت ساخت شیشه لمینت شده رنگی

ساخت شیشه لمینت شده رنگی با استفاده از شیشه هایی از قبیل شیشه های خام و سکوریت در کارخانه و شرکت های تولید این محصولات صورت می گیرد.
شیشه های لمینت شده به صورت رنگی و طرح دار توسط کارخانه ها نیز تولید می شوند. استفاده از نوع کم ضخامت این محصول برای شیشه جلوی اتومبیل امری الزامی است.
ساخت شیشه لمینت به دو صورت دو لایه شیشه شفاف و طلق رنگی که در بین آن ها قرار دارد و دیگری به صورت دو لایه شیشه رنگی و طلق شفاف توسط شرکت سازنده انجام می گیرد.