شرکت ساخت انواع شیشه لمینت شده

ساخت انواع شیشه های لیمنت شده در کارخانه های سراسر کشور انجام شده و سپس از طریق شرکت و بخش فروش در بازار عرضه می شود.
با استفاده از تجهیزات به روز امکان تولید شیشه های چند لایه که به عنوان لمینت شده معروف می باشند فراهم شده است. این نوع از شیشه به نسبت سایرین مزیت هایی را به همراه دارد که ایمنی و عایق صوت بودن دو معیار اصلی می باشند. شرکت فروش شیشه پس از دریافت سفارش از مشتری اقدام به ساخت این محصول می نماید.