ساخت و عرضه شیشه سکوریت

با توجه به امکان ساخت انواع شیشه های سکوریت شده استاندارد و درجه یک با تنوع ضخامت، عرضه آنها در مناطق مختلف کشور امکان پذیر می باشد.
شیشه های حرارت دیده یا سکوریت شده به خوبی در برابر شرایط مختلف جوی از خود مقاومت نشان داده و به راحتی نمونه های ساده نمی شکنند. از این رو با توجه به امکان ساخت سفارشی آنها در بازار کشور توصیه می شود تا از این محصول در ساخت و سازها بیش از نمونه های معمول استفاده شود زیرا که امنیت قابل قبولی را برای افراد حاضر به نسبت سایر مدل های شیشه به ارمغان می آورند، که در برخی از کشورها به بر استفاده از آنها تاکید بیشتری وجود دارد.