ساخت و عرضه شیشه سکوریت تراس

شیشه های سکوریت شده به سبب انجام فرآیند های خاص آن در زمان ساخت به عنوان محصولی مناسب جهت نصب در تراس شناخته می شوند.
تراس در آپارتمان سازی برای طبقات بالایی اهمیت بسیاری دارد از این رو به روشنایی و امنیت آن اهمیت بسیاری داده می شود که بهترین انتخاب جهت دیواره آنها شیشه می باشد. ساخت و عرضه شیشه های سکوریت شده به سبب مقاومت بالا بهترین انتخاب برای استفاده در تراش و بالکن می باشد.