ساخت شیشه ضد گلوله کلاش

ساخت شیشه های ضد گلوله جهت مقاومت در برابر شیلک تفنگ های مختلفی همچون کلاش انجام می گیرد.
ضخامت شیشه در افزایش مقاومت آن در برابر ضربات تاثیر بسیاری دارد اما یک شیشه ضخیم تک لایه نمی تواند در برابر شلیک گلوله مقاومت کرده و از عبور آن جلوگیری نماید.
شیشه های ضد گلوله نوعی خاص از محصولات لمینت شده می باشند که به جهت قرار گیری طلق هایی مقاوم در میان لایه های شیشه به هنگام ساخت در مقابل گلوله کلت و کلاش مقاوم می باشند.