ساخت شیشه سکوریت نشکن

آیا در مورد نحوه ساخت انواع شیشه سکوریت اطلاعاتی دارید؟ در مورد نشکن بودن و میزان تحمل ضربات وارده بر آن چیزی می دانید؟

فرآیند سکوریت سازی بر روی بسیاری از شیشه ها قابل اجرا است بدین صورت که محصول را تا دماهایی حدود ۷۰۰ درجه گرم کرده تا حالت نرمی به خود بگیرد و سپس با سرعت لایه خارجی را خنک می کنند که بدین طریق مقاومت آن افزایش می یابد. شیشه سکوریت طرح دار دیرتر می شکند و پس از شکستن قطعاتی بی خطر و صیقلی بر جای می گذارد. با ساخت این نوع از شیشه نشکن امنیت در محیط ها افزایش یافته می یابد.