ساخت شیشه سکوریت فلوت برنز

شیشه های فلوت بهترین نوع شیهش در بازار می باشند که امکان ساخت انواع شفاف، برنز و دودی آن به صورت سکوریت شده مهیا شده است.
تولید شیشه های فلوت چند سالی است که در بازار انجام می گیرد که بر پایه ان عرضه انواع شیشه های ساختمانی با کیفیت های متفاوت ممکن شده است.
ساخت انواع شیشه ها در کارخانه های شیشه به صورت سکوریت شده انجام می گیرد که بر پایه آن خرید و فروش محصولاتی ایمن در ایران انجام می می شود.