ساخت شیشه سکوریت ساختمانی شفاف

شاید تصور کنید که شیشه ها فقط به شکل صاف هستند اما در واقعیت ساخت شیشه سکوریت ساختمانی شفاف در انواع و اشکال و ضخامت ها و طرح های مختلفی انجام می گیرد.
ساخت شیشه سکوریت ساختمانی شفاف به شکل های شیشه مسطح ( تخت)، شیشه خم در شعاع و میزان خمیدگی معین انجام می گیرد که به واسطه آن خریدار می توان نوع متناسب با کاربرد خود را از کارخانه دریافت نماید.
سفارش ساخت و تولید انواع شیشه های سکوریت شده ساختمانی از طریق نمایندگی های فروش انجام می گیرد.