ساخت سفارشی شیشه لمینت سکوریت با pvb

ساخت شیشه لمینت شده به صورت سفارشی، با استفاده از طلق pvb و شیشه سکوریت در کارخانه نیز ممکن می باشد.
استفاده از شیشه سکوریت در تولید شیشه های لمینت ایمنی دو چندان را ایجاد می کند که غالبا در ساخت شیشه بخش هایی همچون دیواره آسانسور این امر به صورت استاندارد مطرح می باشد. ساخت شیشه لمینت با استفاده از طلق های pvb کیفیت این محصول را دو چندان کرده است که ساخت آن به صورت سفارشی انجام می گیرد.