ساخت بهترین شیشه سکوریت درجه یک استاندارد

ساخت شیشه های سکوریت شده با استفاده از شیشه های فلوت درجه یک سبب عرضه محصولی استاندارد با بهترین کیفیت در حوزه مصالح ساختمانی می شود.
شیشه های سکوریت شده در حوزه ساختمان سازی انتخابی مناسب می باشند زیرا که هم مقاوم بوده و از سوی دیگر قیمت مناسبی نیز دارند که متناسب با شرایط اقتصادی در بازار می باشد.
ساخت شیشه های سکوریت شده با بهترین شیشه های خام درجه یک تولیدی در کشور سبب عرضه آن با شفافیت بالا و مطابق با استاندارد شده است.