ساخت انواع نمای شیشه ای لمینت

انواع نمای شیشه ای امروزه با استفاده از روش های فریم لس، اسپایدری و… با ساخت شیشه های لمینت ایمن ممکن شده است.
ساخت نماهای شیشه ای یا طراحی های جدید و شهری هماهنگ تر می باشد از این رو در ساختمان های بلند غالبا از این نوع نما استفاده می شود. استفاده از شیشه های تک لایه همیشه در ساخت نما همواره خطراتی را به همراه دارد که تولید شیشه های لمینت شده و استفاده از آنها به راحتی مشکلات مرتبط در این زمینه را بر طرف نموده است.